Projekt:  Vaarikas Rubus sp. seemneõli töötlemistehnoloogia arendus

2017 aasta veebruaris alustatasime koostöös EMÜ Polli aiandusuuringute keskusega parima vaarikaseemneõli tootmistehnoloogia väljaarendamist.

• Projekti koordinaator vastavalt koostöölepingule:
FIE Raivo Teder, Ilmjärve, Otepää vald, Valgamaa
Raivo Teder, tel. 5698 5765, rteder@hot.ee

• Projekti partnerid
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskus, Uus 2, Polli, Karksi vald, 69108 Viljandimaa
Aret Vooremäe, tel.731 3821, aret.vooremae@emu.ee

• Teksti edastaja
Ave Kikas, tel. 5132081, ave.kikas@emu.ee

• Lühikokkuvõte

Projekti eesmärgiks on leida parim keskkonnasäästlik tehnoloogia vaarikamarjade töötlemisel järelejäänud marjajäägi väärindamiseks, mille põhiosa moodustavad seemned. Projekti raames viiakse EMÜ PKI Polli Aiandusuuringute Keskuses PlantValor laborites läbi katseprojekt. Katseprojekti käigus eraldatakse vaarika töötlemisel mahlaks järelejäänud marjajääkidest seemned. Vaarikaseemned sisaldavad üliväärtuslikku õli, mille saamiseks on erinevaid töötlemistehnoloogilisi võimalusi. Antud projekti raames võrreldakse tavapärast külmpress meetodit superkriitilise meetodiga ja viiakse läbi rida optimeerimiskatseid parima tehnoloogilise valiku selgitamiseks. Mõlemad valitud tehnoloogiad on keskkonnasõbralikud.
Katseprojekti käigus sobiva tehnoloogilise valiku hindamiseks analüüsitakse saadud
vaarikaõli kvaliteedinäitajaid ja olulisemaid õlis leiduvaid bioaktiivseid ühendeid ning
hinnatakse nende säilivust. Kvaliteediparameetrite tõstmiseks viiakse läbi
fraktsioneerimiskatsed.

• Rahastamisallikas
MAK 2014-2020 meede 16.2. Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus

• Projektiperiood :
01.02.2017 – 31.01.2018